ο φίλος μας το δάσος

 

Διαφάνεια2

 

 

 

 

Διαφάνεια5

 

 

Διαφάνεια7

 

 

Διαφάνεια9

 

 

Διαφάνεια18

 

 

 Διαφάνεια19

 

 

Διαφάνεια20 

 

 

Διαφάνεια21

 

 

Διαφάνεια22

 

 

Διαφάνεια23

 

 

Διαφάνεια24

 

 

Διαφάνεια25

 

 

Διαφάνεια26

 

 

Διαφάνεια27

 

 

Διαφάνεια28

 

 

Διαφάνεια29

 

 

Διαφάνεια30

 

 

Διαφάνεια31

 

 

Διαφάνεια32

 

 

Διαφάνεια33

 

 

Διαφάνεια34

 

 

Διαφάνεια35

 

 

Διαφάνεια37

 

 

Διαφάνεια39

 

 

Διαφάνεια41

 

 

Κάνε κλικ στις παρακάτω εικόνες και παίξε με τους χρόνους των ρημάτων.


2014-08-17 0144

 

 

 

de934-5