Αρχική σελίδα Δημοτικό Πέμπτη Δημοτικού Γλώσσα Τα ποδήλατα του Ε1 του 1ου Δ.Σ. Κατερίνης

Τα ποδήλατα του Ε1 του 1ου Δ.Σ. Κατερίνης

 

 

 

 

 

 

Εικόνα1

 

 

Εικόνα2

Ζαφειρόπουλος  Παναγιώτης

 

Εικόνα3

 

 

Εικόνα4

Καμπίσιος   Γρηγόρης

 

Εικόνα5

 

 

Εικόνα6

Κυριακόπουλος  Διομήδης.

 

Εικόνα7