Η ζωή στα νησιά.

 

η ζωή στα νησιά1

 

 

η ζωή στα νησιά2

 

 

η ζωή στα νησιά3

 

 

η ζωή στα νησιά4

 

 

η ζωή στα νησιά5

 

 

η ζωή στα νησιά6

 

 

η ζωή στα νησιά7

 

 

η ζωή στα νησιά8

 

 

η ζωή στα νησιά9

 

 

η ζωή στα νησιά10

 

 

η ζωή στα νησιά11

 

 

η ζωή στα νησιά12

 

 

η ζωή στα νησιά13

 

 

 

 

η ζωή στα νησιά14

 

 

 

 

 

 

η ζωή στα νησιά15

 

 

η ζωή στα νησιά16

 

 

η ζωή στα νησιά17

 

 

η ζωή στα νησιά18

 

 

η ζωή στα νησιά19

 

 

η ζωή στα νησιά20

 

 

η ζωή στα νησιά21

 

 

η ζωή στα νησιά22

 

 

η ζωή στα νησιά23

 

 

η ζωή στα νησιά24

 

 

η ζωή στα νησιά25

 

 

η ζωή στα νησιά26

 

 

 

 

η ζωή στα νησιά27

 

 

η ζωή στα νησιά28

 

 

η ζωή στα νησιά29

 

 

Ερωτήσεις:

1.  Ποια  εποχή  οι  κάτοικοι  των νησιών  αντιμετωπίζουν  τα  περισσότερα  προβλήματα  και  γιατί;

2.  Τι  είναι  η  άγονη  γραμμή;

3.  Ονόμασε  μερικά  νησιά  της  άγονης  γραμμής.

4.  Ποιες  δυσκολίες  αντιμετωπίζουν  καθημερινά  οι  κάτοικοι  των  νησιών;

5.  Με  τι  ασχολούνται  κυρίως  οι  κάτοικοι  των  νησιών;