Αρχική σελίδα Δημοτικό Πέμπτη Δημοτικού Ιστορία Η διπλωματία των Βυζαντινών.

Η διπλωματία των Βυζαντινών.

 

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια2

 

 

Διαφάνεια3

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια5

 

 

Διαφάνεια6

 

 

Διαφάνεια7

 

 

Διαφάνεια8

 

 

Διαφάνεια9

 

 

Διαφάνεια10

 

 

Διαφάνεια11

 

 

Διαφάνεια12

 

 

Διαφάνεια13

 

 

Διαφάνεια14

 

 

Διαφάνεια15

 

 

Διαφάνεια16

 

 

Διαφάνεια17

 

 

Διαφάνεια18

 

 

Διαφάνεια19

 

 

Διαφάνεια20

 

 

Διαφάνεια21

 

 

Διαφάνεια22

 

 

Διαφάνεια23

 

 

Διαφάνεια24

 

 

Διαφάνεια35

 

 

 

Ερωτήσεις:

1. Ποια διπλωματικά μέτρα εφάρμοσαν οι Βυζαντινοί για να αντιμετωπίσουν τους εχθρούς τους;