Η απορρόφηση του φωτός.

 

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια2

 

 

Διαφάνεια3

 

 

Διαφάνεια4

 

 

 

 

Διαφάνεια5

 

 

Διαφάνεια6

 

 

Διαφάνεια7

 

 

Διαφάνεια8

 

 

Διαφάνεια9

 

 

 

 

Διαφάνεια12

 

 

Διαφάνεια13

 

 

Διαφάνεια14

 

 

Διαφάνεια15

 

 

Διαφάνεια16

 

 

Διαφάνεια17

 

 

Διαφάνεια18

 

 

Διαφάνεια19

 

 

Διαφάνεια20

 

 

Διαφάνεια21

 

 

Διαφάνεια22

 

 

Διαφάνεια23

 

 

Διαφάνεια24

 

 

Διαφάνεια25

 

 

Ερωτήσεις:

1. Τι γίνεται όταν το φως πέφτει σε μια επιφάνεια; (τρεις περιπτώσεις)

2. Τι ονομάζεται απορρόφηση του φωτός;

3. Σε ποια μορφή ενέργειας μετατρέπεται το φως που απορροφάται;

4. Σε ποιες επιφάνειες το φως απορροφάται περισσότερο;

5. Πώς ντύνονται οι άνθρωποι στις θερμές χώρες;

6. Πώς βλέπουμε;

7. Τι γίνεται όταν το φως πέφτει σε μια κόκκινη επιφάνεια;

8. Τι γίνεται όταν το φως πέφτει σε μια μαύρη επιφάνεια;

9. Τι γίνεται όταν το φως πέφτει σε μια λευκή επιφάνεια;