Ανάκλαση του ήχου.

 

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια2

 

 

Διαφάνεια4

 

 

 

 

Διαφάνεια7

 

 

Διαφάνεια8

 

 

 

 

Διαφάνεια9

 

 

Κάνε κλικ στην παρακάτω εικόνα και δες σε ποιες επιφάνειες ανακλάται ο ήχος.


Ashampoo Snap_2015.03.26_19h25m01s_018_Διαφάνεια12Διαφάνεια13

Διαφάνεια14Διαφάνεια15Διαφάνεια16Διαφάνεια17Διαφάνεια18Διαφάνεια19Διαφάνεια20Διαφάνεια21Διαφάνεια24

Διαφάνεια27Ashampoo Snap_2015.03.26_19h25m44s_019_Ashampoo Snap_2015.03.26_19h26m29s_020_Διαφάνεια34Διαφάνεια35Κάνε κλικ στην παρακάτω εικόνα.

Ashampoo Snap_2015.03.26_19h24m05s_017_


 

 

 

Ερωτήσεις:

1. Σε ποιες επιφάνειες ανακλάται ο ήχος;

2. Τι ξέρεις για την ηχώ;

3. Τι ξέρεις για την αντήχηση;

4. Ποια ζώα χρησιμοποιού την ανάκλαση του ήχου και πώς;

5. Τι είναι το σόναρ και πώς λειτουργεί;

6. Πού εφαρμόζεται η ανάκλαση του ήχου στην ιατρική;