Απορρόφηση του ήχου.

 

 

 

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια2

 

 

Διαφάνεια3

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια5

 

 

Διαφάνεια6

 

 

Διαφάνεια7

 

 

Διαφάνεια9

 

 

 

 

Διαφάνεια12

 

 

Διαφάνεια15

 

 

Διαφάνεια16

 

 

Κάνε κλικ στην παρακάτω εικόνα και δες πού ανακλάται και πού απορροφάται ο ήχος.


Ashampoo Snap_2015.04.15_18h20m48s_004_Διαφάνεια17

 

 

Διαφάνεια18

 

 

Διαφάνεια19

 

 

Διαφάνεια20

 

 

Διαφάνεια21

 

 

Διαφάνεια22

 

 

Διαφάνεια23

 

 

Διαφάνεια24

 

 

 

Ερωτήσεις:

1. Σε ποια σώματα ανακλάται ο ήχος και σε ποια απορροφάται;

2. Πώς λέγονται τα υλικά που απορροφούν τον ήχο και ποια είναι;

3. Από τι εξαρτάται η απορρόφηση του ήχου;

4. Ανάφερε δύο περιπτώσεις που εφαρμόζεται η απορρόφηση του ήχου στην καθημερινή μας ζωή.