Αρχική σελίδα Δημοτικό Πέμπτη Δημοτικού Φυσική Άνθρωπος και ήχος - Το αφτί μας.

Άνθρωπος και ήχος - Το αφτί μας.

 

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια2

 

 

Διαφάνεια3

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια5

 

 

Διαφάνεια8

 

 

Διαφάνεια9

 

 

Διαφάνεια13

 

 

Διαφάνεια14

 

 

Διαφάνεια15

 

 

Διαφάνεια16

 

 

Διαφάνεια17

 

 

Διαφάνεια18

 

 

 

Διαφάνεια21

 

 

Διαφάνεια22

 

 

Διαφάνεια25

 

 

Διαφάνεια29

 

 

Διαφάνεια36

 

 

Διαφάνεια37

 

 

Διαφάνεια38

 

 

Διαφάνεια39

 

 

Διαφάνεια40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερωτήσεις:

1. Ποια είναι τα 3 κύρια μέρη του αφτιού;

2. Ποια είναι τα όργανα του εξωτερικού αφτιού και τι κάνει το καθένα;

3. Ποια είναι τα όργανα του μέσου αφτιού και τι κάνει το καθένα;

4. Ποια είναι τα όργανα του εσωτερικού αφτιού και τι κάνει το καθένα;

5. Να περιγράψεις με δικά σου απλά λόγια πώς ακούμε.

6. Τι χρειάζεται το υγρό κερί στο αφτί μας;

7. Πώς πρέπει να φροντίζουμε τα αφτιά μας;