Αρχική σελίδα Δημοτικό Πέμπτη Δημοτικού Φυσική Απορρύπανση - Ηχοπροστασία.

Απορρύπανση - Ηχοπροστασία.

 

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια2

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια5

 

 

Διαφάνεια6

 

 

Διαφάνεια7

 

 

Διαφάνεια8

 

 

Διαφάνεια11

 

 

Διαφάνεια12

 

 

Διαφάνεια13

 

 

Διαφάνεια14

 

 

Διαφάνεια15

 

 

Διαφάνεια16

 

 

Διαφάνεια17

 

 

Διαφάνεια18

 

 

Διαφάνεια19

 

 

Διαφάνεια21

 

 

Διαφάνεια22

 

 

Διαφάνεια23

 

 

Διαφάνεια24

 

 

Διαφάνεια25

 

 

Διαφάνεια26

 

 

Διαφάνεια27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερωτήσεις:

1. Ποιους ήχους ονομάζουμε θορύβους;

2. Πότε λέμε ότι έχουμε ηχορρύπανση;

3. Γιατί λέμε ότι το αίσθημα της ενόχλησης είναι υποκειμενικό;

4. Ποια αποτελέσματα φέρνει η ηχορρύπανση;

5. Ποια υλικά χρησιμοποιούμε για να περιορίσουμε τους θορύβους;

6. Ανάφερε μερικές εφαρμογές των ηχομονωτικών υλικών.