Αρχική σελίδα Δημοτικό Πέμπτη Δημοτικού Φυσική Δυνάμεις με επαφή - Δυνάμεις από απόσταση.

Δυνάμεις με επαφή - Δυνάμεις από απόσταση.

 

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια2

 

 

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια6

 

 

Διαφάνεια8

 

 

Διαφάνεια9

 

 

Διαφάνεια11

 

 

Διαφάνεια13

 

 

Διαφάνεια14

 

 

Διαφάνεια15

 

 

Διαφάνεια16

 

 

Διαφάνεια21

 

 

Διαφάνεια22

 

 

Διαφάνεια23

 

 

Διαφάνεια24

 

 

Διαφάνεια25

 

 

Διαφάνεια26

 

 

Διαφάνεια27

 

 

Διαφάνεια28

 

 

Διαφάνεια29

 

 

Διαφάνεια30

 

 

Διαφάνεια31

 

 

Διαφάνεια32

 

 

Διαφάνεια33

 

 

Ερωτήσεις:

1. Με ποιους τρόπους ασκούνται οι δυνάμεις μεταξύ δύο σωμάτων;

2.Ανάφερε μερικές δυνάμεις που ασκούνται με επαφή.

3. Ανάφερε μερικές δυνάμεις που ασκούνται από απόσταση.

4. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ βάρους και μάζας;

5. Γιατί δεν πέφτουμε;