Αρχική σελίδα Δημοτικό Πέμπτη Δημοτικού Φυσική Η τριβή - Μια σημαντική δύναμη.

Η τριβή - Μια σημαντική δύναμη.

 

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια2

 

 

Διαφάνεια3

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια5

 

 

Διαφάνεια6

 

 

Διαφάνεια10

 

 

Διαφάνεια12

 

 

Διαφάνεια14

 

 

Διαφάνεια15

 

 

Διαφάνεια16

 

 

Διαφάνεια23

 

 

Διαφάνεια24

 

 

Διαφάνεια25

 

 

Διαφάνεια26

 

 

 

 

 

 

Ερωτήσεις:

1. Τι είναι η τριβή;

2. Ποια είναι τα αποτελέσματα της τριβής;