Αρχική σελίδα Διαθεματικότητα Μουδατσάκη Ειρήνη, Λάμψα Ευαγγελία, "Η ασπίδα του Αχιλλέα" και "ΘΕΟΙ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ"