Αρχική σελίδα Διαθεματικότητα Ασημένια Χαρκιωτάκη, "Το Ηράκλειο των αρχών του 20ού αι. μέσα από κείμενα της εποχής"