Αρχική σελίδα Οδηγίες-Υποστηρικτικό Υλικό (Καλοκύρη) Σχ.Σύμβουλος Φιλολόγων Λιάνα Καλοκύρη. Χαιρετισμός. Ζητήματα Προγραμματισμού, διδακτικής και επικοινωνίας στα φιλολογικά μαθήματα του Γυμνασίου (σχολ. έτος 2013-14).
Σχ.Σύμβουλος Φιλολόγων Λιάνα Καλοκύρη. Χαιρετισμός. Ζητήματα Προγραμματισμού, διδακτικής και επικοινωνίας στα φιλολογικά μαθήματα του Γυμνασίου (σχολ. έτος 2013-14).