Αρχική σελίδα Ανακοινώσεις Σχ.Σ. Β. Καλοκύρη. Ενδοσχολικό Σεμινάριο για τα φιλολογικά μαθήματα στο 4ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, Τετάρτη 25-1-17, ώρα 11.50-14.10.
Σχ.Σ. Β. Καλοκύρη. Ενδοσχολικό Σεμινάριο για τα φιλολογικά μαθήματα στο 4ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, Τετάρτη 25-1-17, ώρα 11.50-14.10.