Αρχική σελίδα Ανακοινώσεις Σχ.Σ. Β. Καλοκύρη. Αναπρογραμματισμός ενδοσχολικού Σεμιναρίου για τα φιλολογικά μαθήματα στο 7ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, στις 7-2-2017, ώρα 11.50-14.10.
Σχ.Σ. Β. Καλοκύρη. Αναπρογραμματισμός ενδοσχολικού Σεμιναρίου για τα φιλολογικά μαθήματα στο 7ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, στις 7-2-2017, ώρα 11.50-14.10.