Αρχική σελίδα Ανακοινώσεις Σχ. Σύμβ. Β. Καλοκύρη. Προώθηση ενημέρωσης. Τροποποίηση του ωρολογίου προγράμματος της Γ΄ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
Σχ. Σύμβ. Β. Καλοκύρη. Προώθηση ενημέρωσης. Τροποποίηση του ωρολογίου προγράμματος της Γ΄ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Νεοελληνική Γλώσσα και Νεοελληνική Λογοτεχνία:  κλάδοι του μαθήματος «Νέα Ελληνικά» από το σχολ. έτος 2017-18 (ΦΕΚ  3768 Β?/ 26.10.2017)