Αρχική σελίδα Οδηγίες-Υποστηρικτικό Υλικό (Καλοκύρη) Ενημέρωση Φιλολόγων και Σχολείων Παιδαγωγικής Ευθύνης για Κανόνες ρητορικών αγωνισμάτων στους 2ους Παγκρήτιους Αγώνες Ρητορικής Τέχνης (26-28 Απριλ. 2018)
Ενημέρωση Φιλολόγων και Σχολείων Παιδαγωγικής Ευθύνης για Κανόνες ρητορικών αγωνισμάτων στους 2ους Παγκρήτιους Αγώνες Ρητορικής Τέχνης (26-28 Απριλ. 2018)

Αξιοποίηση κανόνων στον γλωσσικό γραμματισμό των μαθητών στο σχολείο.

Επιμόρφωση-Συμβουλευτική σε θέματα άσκησης μαθητών στη ρητορική τέχνη.