Αρχική σελίδα Οδηγίες-Υποστηρικτικό Υλικό (Καλοκύρη) I. Πρόσκληση συμμετοχής Εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Δ/θμιας Εκπ/σης (σύμφωνα με τον πίνακα αποδεκτών) στο «Εκπαιδευτικό–Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Γλωσσικού Γραμματισμού» (έγκριση από ΙΕΠ-ΥΠΑΙΘ για υλοποίηση κατά το σχολ. έτος 2020-2021).
I. Πρόσκληση συμμετοχής Εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Δ/θμιας Εκπ/σης (σύμφωνα με τον πίνακα αποδεκτών) στο «Εκπαιδευτικό–Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Γλωσσικού Γραμματισμού» (έγκριση από ΙΕΠ-ΥΠΑΙΘ για υλοποίηση κατά το σχολ. έτος 2020-2021).

II. Ανακοίνωση διαδικτυακής ενημερωτικής-επιμορφωτικής συνάντησης για ενδιαφερόμενους Εκπαιδευτικούς (19-1-2021).

Συντονιστική Ομάδα του Προγράμματος -11 ΣΕΕ Δ/θμιας Εκπ/σης: Σ.Ε.Ε.  ΠΕ01  ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ, Σ.Ε.Ε. ΠΕ02   ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΖΑΝΕΚΑ, Σ.Ε.Ε. ΠΕ02   ΒΑΣΙΛΕΙΑ (ΛΙΑΝΑ) ΚΑΛΟΚΥΡΗ, Σ.Ε.Ε.  ΠΕ03  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΥΚΑΚΗΣ, Σ.Ε.Ε.  ΠΕ03  ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ, Σ.Ε.Ε.  ΠΕ04  ΑΘΗΝΑ ΓΚΙΝΟΥΔΗ, Σ.Ε.Ε.  ΠΕ04  ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΗ, Σ.Ε.Ε.  ΠΕ07  ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΣΣΑΚΗ, Σ.Ε.Ε.  ΠΕ11  ΛΗΔΑ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ, Σ.Ε.Ε.  ΠΕ79  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΟΣΟΥΛΑΚΗΣ, Σ.Ε.Ε.  ΠΕ86   ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ