Πλήρεις σελίδες παρουσίασης Beamer-Latex

Φτιάξαμε την παρουσίασή μας σε latex με χρήση του πακέτου beamer και επιθυμούμε να τυπώσουμε το pdf, αλλά προφανώς όχι όλη την παρουσίαση, αλλά τις πλήρεις διαφάνειες κάθε φορά όπου θα κάνουμε και τις σημειώσεις μας για την ομιλία μας.

Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα με την επιλογή handout του πακέτου beamer, προσθέτοντας την εξής εντολή στην αρχή :

 

\documentclass[12pt,handout]{beamer}

 

Για να βάλουμε τώρα περισσότερες από μία διαφάνειες στην ίδια σελίδα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πακέτο pdfpages. Φτιάχνουμε ένα αρχείο LaTex χρησιμοποιώντας αυτό το πακέτο με μία και μόνη γραμμή :

\documentclass{article}
\usepackage{pdfpages}

\begin{document}

\includepdf[%landscape, %Οριζόντιος προσανατολισμός, αλλιώς κατακόρυφος.
%pages={3,{},8-11,15}, %Ποιες σελίδες θα τυπωθούν
pages={-}, %για εκτύπωση όλων των σελίδων
nup=2x2 , %πόσες διαφάνειες ανά σελίδα.
delta=100 200 % delta κενοχ κενόψ μεταξύ των διαφανειών.
]
{notes.pdf} %Το αρχείο που περιέχει την παρουσίαση με πλήρεις διαφάνειες.


% Για πολλαπλά αρχεία :
%\includepdfmerge[nup=1x3, landscape, linktodoc]
%{doc1.pdf, doc2.pdf, doc3.pdf}

\end{document}

όπου το αρχείο notes.pdf είναι το αρχείο που φτιάξαμε ως handout στο προηγούμενο βήμα.

Στις επιλογές του πακέτου μπορούμε να βάλουμε τον προσανατολισμό : landscape ή όχι, το πλήθος των διαφανειών κατά μήκος και πλάτος.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Τρόποι γραφής ελληνικών χαρακτήρων σε Latex

Υπάρχουν πολλοί τρόποι γραφής ελληνικών σε latex.

Καταρχήν, έχει σημασία τι κωδικοποίηση θα χρησιμοποιήσεις για το αρχείο τεχ που θα δημιουργήσεις.

1) Χρησιμοποιώντας αρχεία UTF8 :

 

\documentclass{article} 
\usepackage[document]{ucs}
\usepackage[polutonikogreek, english]{babel}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[LGR,T1]{fontenc}       % T2A is Cyrillic
\newcommand{\grrk}{\selectlanguage{polutonikogreek}\fontencoding{LGR}}
\newcommand{\ee}{\selectlanguage{english}\fontencoding{T1}}
 \begin{document}
\grrk  ?φιέναι \ee `to send off, discharge', with infinitive: `suffer, permit'
\greektext Από εδώ και στο εξής γράφω Ελληνικά
\latintext This is Latin.
\end{document}
Διάβασε και εδώ

Μετατροπή αρχείου Latex σε openoffice (odt)

Πώς μπορούμε να μετατρέψουμε ένα αρχείο Latex σε openoffice;

Προσπάθησα με διάφορους τρόπους αυτό που έπαιξε, καταρχήν σε ubuntu-linux, μόνο είναι η μέθοδος του πακέτου tex4ht, όπως περιγράφεται εδώ και γράφω στη συνέχεια :

 

Step 1. Install tex4ht from the Ubuntu repositories. Αν δεν το έχεις το εγκαθιστάς

Step 2. Install the upgrade from here: Στις νέες εγκαταστάσεις έχουν λυθεί τα προβλήματα των βημάτων 2 και 3.


http://www.cse.ohio-state.edu/%7Egur...n-upgrade.html
This is not a simple procedure. You need to follow every single step exactly, and it takes a little while, especially if you are approaching it in a gingerly and careful way, as I was - not really understanding what I was doing! But the instructions are very clear and accurate, and do work. The conversion to OpenOffice won't work without this upgrade.

There are various other steps that may be necessary depending on what is in your LaTeX file. If, like me, you are using biblatex, you will need to install Eitan Gurari's bug fixes from here:
http://www.cse.ohio-state.edu/~gurar.../bugfixes.html
I also needed to (re)install an up-to-date version of csquotes from here:
http://www.ctan.org/tex-archive/macr...trib/csquotes/
For some reason, it seemed to be the case that I needed to install dvipng from the repositories (though I don't really understand why).

At that point, things should be ready. Run the following from the command line as user (not root).

Step 3. latex filename.tex (it may prompt you to do this more than once)
Step 4. bibtex filename.aux
Step 5. mk4ht oolatex filename.tex (again, possibly you may need to do this more than once)

At this point, there will be various files in the directory that contained your original .tex file, but among them should be an .odt (OpenOffice Writer) file, which hopefully contains some decent approximation to what you had in LaTeX.

 

Θα επανέλθω όταν το καταφέρω να λειτουργήσει και σε windows, όπου το πακέτο tex4ht υπάρχει αλλά λειτούργησε μόνο για html μετατροπή...

 

Επίσης επιτεύχθηκε η μετατροπή σε html με χρήση της εντολής :

mk4ht htlatex filename.tex