Προσεγγίσεις διδασκαλίας στα μαθηματικά του σχολείου μπορεί να γίνονται είτε κλασσικά με τη βοήθεια νεών τεχνολογιών. Εδώ παρουσιαζόνται οπτικές και συνδυασμοί των δύο μεθόδων.

Ακόμα σημειώσεις, ασκήσεις και άλλο υλικό.