Χρησιμοποιώντας τα Google docs για δημιουργία ερωτηματολογίων.

Χρήση των Google docs για δημιουργία ερευνητικών ερωτηματολογίων.

Δείτε οδηγίες εδώ.

 

{edocs}http://www.slideshare.net/mikechui/using-google-docs-for-quality-feedback{/edocs}

Ανάγνωση αρχείων djvu

Εξαιρετικός ελεύθερος djvu αναγνώστης αρχείων.

windjvu

Προβλήματα ασφάλειας σε εφαρμογές

Δείτε εδώ λίστα με προβληματα ασφαλείας σε εφαρμογές.