Ανισότητες 1

  • Print

Με αυτό το πρώτο μέρος ξεκινά η προετοιμασία για τον διαγωνισμό ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 2015.

Στο επόμενο βλέπετε κάποιες βασικές ιδιότητες της διάταξης με αποδείξεις.

Βασικές ιδιότητες διάταξης με αποδείξεις:

 

 


Δουλέψτε τις πρώτες - εύκολες ανισότητες:

 

Επιλύστε κάθε μία από αυτές χρησιμοποιώντας το πλαίσιο σχολίων παρακάτω.

Παρόμοιες που μπορείτε να αποδείξετε:

 

1.

2.

3.

4.