Πλήθος διαγωνίων κυρτού πολυγώνου

  • Print

Σε ένα κυρτό πολύγωνο με n n πλευρές να βρεθεί το πλήθος των διαγωνίων του, ως συνάρτηση του n n .