Αισθητήρες - Μετρήσεις

lego

Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η κατανόηση της έννοιας της μέτρησης φυσικών μεγεθών, της λειτουργίας των αισθητηρίων και η ταξινόμηση των αισθητηρίων, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. Επίσης η παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών των αισθητηρίων, όπως είναι η συνάρτηση μεταφοράς του, η ευαισθησία του, ο κορεσμός, κ.ά.

Στόχος του κεφαλαίου είναι να μπορεί ο μαθητής να διατυπώνει τους βασικούς ορισμούς για τις μετρήσεις (ακρίβεια, ανοχές κ.λ.π.) και να αντιλαμβάνεται τα χαρακτηριστικά των αισθητηρίων. Τέλος να μπορεί να διακρίνει τα αισθητήρια από τους μετατροπείς και τους ανιχνευτές.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

 

© 2018 Iliadakis Stamatis. All Rights Reserved.
Free Joomla! templates by Engine Templates