Η ιστοσελίδα αυτή ασχολείται με παλαιά ραδιόφωνα, λυχνίες αλλά και σύγχρονες κατασκευές.

 telefunken concerto 2500 ukw stereo