bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Προσωρινή τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας

Εκτύπωση
Γονική Κατηγορία: Τελευταία Νέα Κατηγορία: Διοικητικά θέματα
Δημιουργηθηκε στις Τρίτη, 08 Νοεμβρίου 2016

Τοποθετείται προσωρινά προσωρινή αναπληρώτρια εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας που τέθηκε στη διάθεση της περιοχής ευθύνης μας από το Υ Π .Π.Ε .Θ. και αποδέχτηκε τη θέση για κάλυψη διδακτικών αναγκών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενιαίου Τύπου Δημοτικό Σχολείο» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014 - 2020», ( MIS 500194 7 ), για το διδακτικό έτος 2016-2017 και μέχρι λήξεως του... Διαβάστε περισσότερα

Sunday the 14th. Copyright Διεύθυνση Π.Ε. Μεσσηνίας (Σχ. έτος 2016-2017) - Σοφία Κονταξάκη, Δρ Μηχανικός Η/Υ ΕΜΠ . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.