bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίο αναπληρωτών εκπ/κών κλάδου ΠΕ 70.50 Δασκάλων ΕΑΕ παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση

Εκτύπωση
Γονική Κατηγορία: Τελευταία Νέα Κατηγορία: Διοικητικά θέματα
Δημιουργηθηκε στις Παρασκευή, 04 Νοεμβρίου 2016

Διατίθενται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70.50, για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου διδασκαλίας μέχρι λήξεως των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2016-2017 στα έναντι αυτών Δημοτικά Σχολεία, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης με ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016 - 2017» με κωδικό ΟΠΣ 5001960 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»... Διαβάστε περισσότερα

Sunday the 14th. Copyright Διεύθυνση Π.Ε. Μεσσηνίας (Σχ. έτος 2016-2017) - Σοφία Κονταξάκη, Δρ Μηχανικός Η/Υ ΕΜΠ . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.