bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Σημαντικά

«Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

 Εγκύκλιος

 Έντυπα

 Διευκρινίσεις

Εισοδηματική Ενίσχυση

 Εγκύκλιος

 Αίτηση

 Υπεύθυνη δήλωση

 Διατάξεις

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2016-2017

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2016-2017, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες μεταθέσεων: α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, β) σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ, γ) στα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, δ) στα Μειονοτικά Σχολεία και ε) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή. Ενημερωθείτε από την σχετική εγκύκλιο του Υπουργείο!

Saturday the 27th. Copyright Διεύθυνση Π.Ε. Μεσσηνίας (Σχ. έτος 2016-2017) - Σοφία Κονταξάκη, Δρ Μηχανικός Η/Υ ΕΜΠ . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.