• ΑΠΟΨΕΙΣ

  Απόψεις των Νηπιαγωγών για τη χρήση του υπολογιστή στην πρώτη σχολική ηλικία

  Το ζήτηµα της εισαγωγής των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στην προσχολική εκπαίδευση αποτελεί το επίκεντρο του προβληµατισµού . Με βάση τις αναφορές από τη διεθνή βιβλιογραφία, σχετικά µε το θέµα που εξετάζεται, πραγµατοποιήθηκε µια διερευνητικού τύπου προσέγγιση χρησιµοποιώντας την τεχνική του ερωτηµατολογίου. Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν νηπιαγωγοί δηµοσίων και ιδιωτικών νηπιαγωγείων της Πάτρας. Στη συνέχεια, έγινε στατιστική ανάλυση και επεξεργασία των δεδοµένων µε το πρόγραµµα SPSS, µε στόχο την επιβεβαίωση ή απόρριψη των ερευνητικών υποθέσεων, που διατυπώθηκαν. Από την ανάλυση των δεδοµένων προβάλλει η δυναµική της ένταξης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση και προωθείται η συζήτηση και ο προβληµατισµός για το συγκεκριµένο θέµα.

 • ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ,  ΤΠΕ

  ΤΠΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

  Η ραγδαία εξέλιξη των ΤΠΕ και η εγκάρσια ένταξη του υπολογιστή σε όλους πλέον τους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας έχει επηρεάσει ριζικά και το χώρο της εκπαίδευσης οδηγώντας τον σε νέους προβληµατισµούς και αναζητήσεις . Οι ΤΠΕ είναι σε θέση να αλλάξουν σηµαντικά την ισχύουσα κατάσταση στην εκπαίδευση και να συµβάλλουν καταλυτικά, τόσο στην καλλιέργεια µιας νέας παιδαγωγικής αντίληψης, διευκολύνοντας νέους ενεργητικούς και βιωµατικούς τρόπους µάθησης, όσο και στην ανάπτυξη νέων στάσεων και δεξιοτήτων. Ο υπολογιστής, κάτω από το πρίσµα αυτό, καθίσταται διεπιστηµονικό εργαλείο προσέγγισης της γνώσης σε όλο το φάσµα του προγράµµατος σπουδών

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

  Προσχολική Αγωγή: Σχεδιασμοί που δεν απαντούν στις σύγχρονες ανάγκες των παιδιών

  Στο επίκεντρο οι ανάγκες των παιδιών, μακριά από τις συντεχνιακές κόντρες μεταξύ νηπιαγωγείων και παιδικών σταθμών Συνεχίζεται η συζήτηση γύρω από την επέκταση της υποχρεωτικότητας της Προσχολικής Αγωγής στα δύο έτη, που φέρνει το υπουργείο Παιδείας, με το άρθρο 33 του νομοσχεδίου για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Σε αυτό ορίζει ότι η φοίτηση στο νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτική για τα παιδιά από 5 έως 6 ετών, το νηπιαγωγείο είναι διετές, περιλαμβάνοντας και τα προνήπια (4 έως 5 ετών) και στους δήμους που ο διευθυντής Εκπαίδευσης δίνει τη συγκατάθεσή του, γίνεται υποχρεωτική και η φοίτηση των προνηπίων. Από αυτό προκύπτει ότι η δίχρονη υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή θα υλοποιηθεί σταδιακά και…

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων