ΕΠΑ.Λ

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

Όλα όσα αφορούν τον τομέα Υγείας /Πρόνοιας και τις ειδικότητες του.