42. Γι αυτό ακριβώς και ανέπτυξα σε μάκρος τα σχετικά με την πόλη, γιατί θέλησα να κάνω κατανοητό ότι δεν αγωνιζόμαστε για πράγματα ίσης σημασίας εμείς και κείνοι που τίποτα δεν έχουν όμοιο με τις αξίες που ξεχωρίζουν την Αθήνα απ' όλες τις άλλες πόλεις , και γιατί συγχρόνως ήθελα να παρουσιάσω με πραγματικά στοιχεία το εγκώμιο αυτών για τους οποίους τώρα μιλώ. και το μεγαλύτερο μέρος αυτού (του εγκωμίου) έχει  ειπωθεί. γιατί , αυτά με τα οποία εξύμνησα την πόλη, τη στόλισαν τα ανδραγαθήματα αυτών εδώ και των ομοίων τους. και για πολύ λίγους από τους Έλληνες, όπως ακριβώς εδώ τώρα γι αυτούς, θα μπορούσε να παρουσιαστεί ο έπαινος ισοβαρής με τα έργα τους. Πιστεύω ακράδαντα ότι ένας θάνατος , όπως αυτών τώρα, φανερώνει την αξία ενός ανθρώπου , είτε είναι το  πρώτο φανέρωμα ή η τελική επισφράγιση της. Και στην περίπτωση όσων από κάθε άλλη άποψη είναι κακοί, είναι δίκαιο να κρίνεται σπουδαιότερη από ό,τιδήποτε άλλο η ανδρεία που θα επιδείξουν, πολεμώντας για την πατρίδα. γιατί ξεπλένοντας το ηθικό παράπτωμα με την ανδραγαθία , ωφέλησαν την κοινή υπόθεση περισσότερο απ' όσο την έβλαψαν  με τα προσωπικά τους παραπτώματα. Απ' αυτούς εδώ κανένας , ούτε πλούσιος προτίμησε την απόλαυση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και έδειξε δειλία , ούτε φτωχός με την ελπίδα που τρέφει για τη φτώχεια του , ότι δηλ .μπορεί και αυτή τη φορά να γλιτώσει απ' αυτήν και να πλουτίσει , προσπάθησε να δώσει αναβολή στον κίνδυνο.  Θεώρησαν επίσης ότι  το να εκδικηθούν τους εχθρούς,  είναι πιο ποθητό απ' αυτά και συγχρόνως πίστεψαν ότι αυτός είναι ο πιο λαμπρός κίνδυνος ,κ α ι αποφάσισαν αντιμετωπίζοντας τον αυτούς να εκδικηθούν και να κρατήσουν για κείνα τον πόθο στην καρδιά τους , αφού εμπιστεύθηκαν στην ελπίδα την αβέβαιη προοπτική της μά­χης, και μέσα στη μάχη σχετικά μ' αυτά που είχαν μπροστά στα μάτια τους, θεωρούσαν υποχρέωση τους να στηριχτούν στον εαυτό τους και την ώρα της μάχης προτίμησαν να αμυνθούν και να πάθουν κάτι , παρά να σωθούν  υποχωρώντας.  και έτσι απέφυγαν τη ντροπή να τους λένε δειλούς και ανέλαβαν τον αγώνα δίνοντας τη ζωή τους. και στην ελάχιστη κρίσιμη στιγμή καθώς κρινόταν από την τύχη η ζωή τους , απαλλάχτηκαν από την κατηγορία ότι νιώθουν φόβο περισσότερο , παρά από τον φόβο (ή τους βρήκε ο θάνατος την ώρα που φούντωνε μέσα τους ο ενθουσιασμός (για την αναμενόμενη νίκη) πιο πολύ, παρά  ο  φόβος (για μια ενδεχόμενη ήττα).).

<<<επιστροφή