ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ  ΠΕΡΙΚΛΗ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ :   ΣΤΑΘΗΣ  ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

 Σημείωση: Η μετάφραση είναι προσαρμοσμένη στα σχόλια του διδακτικού βιβλίου της   Γ΄  Λυκείου και επομένως είναι κατάλληλη      από   κάθε άποψη για σχολική χρήση.  (  Κεφ 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,44,45-47  Αρχική )