44.    Γι αυτό ακριβώς και τους γονείς αυτών εδώ , όσοι τώρα παρευρίσκεστε ,  δεν σας κλαίω τόσο , όσο θέλω να σας παρηγορήσω , γιατί  γνωρίζουν πολύ καλά πως η ζωή τους πέρασε μέσα από κάθε είδους αλλαγές της τύχης. Η ευτυχία βρίσκεται σ' αυτούς  που η μοίρα δίνει ένδοξο θάνατο, όπως αυτούς εδώ τώρα ή την (τιμητική )λύπη, όπως ακριβώς σε σας  και σε όσους το τέλος της ζωής συνέβη να συμπέσει με το τέλος της ευτυχίας τους. Ξέρω πως θα είναι δύσκολο να σας πείσω γι αυτά που πολλές φορές θα έχετε αφορμές θύμησης από την ευτυχία των άλλων , που και σεις οι ίδιοι κάποτε απολαμβάνατε. Και λυπάται κανείς ,  όχι όταν στερηθεί τα αγαθά που δεν δοκίμασε , αλλά όταν χάνει αυτά που είχε συνηθίσει  ν' απολάμβανει. Πρέπει να κάνετε κουράγιο και με την ελπίδα για άλλα παιδιά , όσοι βρίσκε­στε στην κατάλληλη ακόμα ηλικία για τεκνοποίηση. Γιατί και στην ιδιωτική ζωή τα παιδιά που θα γεννηθούν, θα κάνουν μερικούς να ξεχάσουν αυτά που δεν υπάρχουν και αυτό θα είναι ωφέλιμο στην πόλη από δυο απόψεις, και γιατί δεν θα ερημώνεται η πόλη και επειδή θα είναι ασφαλή. 'γιατί δεν είναι  δυνατόν να αποφασίζουν κατά τον ίδιο τρόπο και δίκαια αυτοί που δεν μπαίνουν στον ίδιο κίνδυνο προσφέροντας τα παιδιά τους.

Όσοι πάλι είστε περασμένης ηλικίας , το μεγαλύτερο μέρος της ζωής σας , που το περά­σατε ευτυχισμένοι , να το θεωρείτε κέρδος και τη ζωή που σας μένει , πως θα είναι μικρή και να παρηγοριέστε με τη δόξα τους . Γιατί μόνη η αγάπη για τιμές δεν γερνάει και στη φάση της ηλικίας κατά την οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα μεγαλύτερη απόλαυση δεν δίνει το κέρδος , όπως ισχυρίζονται μερικοί , αλλά το να τον τιμούν..

<<<επιστροφή