Πειραματική Φυσικής Λυκείου

Την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου

Πειραματική Φυσικής Χημείας Γυμνασίου

Την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2020

Αποτελέσματα Τοπικού Διαγωνισμού EUSO 2020


Τοπικός Διαγωνισμός για το EUSO 2020

7 Δεκεμβρίου 2019


τέχνη & φυσικές επιστήμες

5 Δεκεμβρίου 2019


πειραματική χημείας Γ’ Λυκείου

28 Νοεμβρίου 2019


πειραματική Β’ Γυμνασίου

7 Νοεμβρίου 2019