ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΟΥΣΙΚΗ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α' ΕΝΟΤΗΤΑ:
Ένας κόσμος... μετά μουσικής

 Αρχική σελίδα  Ηλεκτρονική τάξη  Τάξεις  Υλικό  Ενότητες  Μαθήματα

Για αυτό το μάθημα υπάρχουν 3 εργασίες:

1η εργασία
Μονάδες = 4

2η εργασία
Μονάδες = 3

3η εργασία
Μονάδες = 3
---------

2ο ΜΑΘΗΜΑ
Κατηγορίες μουσικών οργάνων:

Χορδόφωνα

Αερόφωνα

Μεμβρανόφωνα

Ιδιόφωνα

Κρουστά

Πληκτροφόρα

Ηλεκτρόφωνα

Ταξινόμηση οργάνων

Ταξινομούμε τα όργανα σύμφωνα
με πιο μέρος του οργάνου πάλεται και μεταδίδει τον ήχο στο υπόλοιπο όργανο ή κατ' ευθείαν στον αέρα, και όχι ποια αιτία προκάλεσε αυτούς τους παλμούς.
Για παράδειγμα, αν η αιτία είναι το χτύπημα (κρούση) σε μια χορδή τότε λέμε ότι το όργανο είναι Χορδόφωνο!

Τα μουσικά όργανα ταξινομούνται στις εξής τέσσερεις κύριες κατηγορίες:

ΧΟΡΔΟΦΩΝΑ
(strings)

Επάνω

Όργανα στα οποία παράγεται ο ήχος από τεντωμένες χορδές.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε βίντεοΕπάνω

ΑΕΡΟΦΩΝΑ

Επάνω

Χωρίζονται σε Ξύλινα (Woodwinds) και Χάλκινα (Brass) όργανα στα οποία οι ήχοι παράγονται από την παλμική κίνηση των μορίων του αέρα, καθώς περνούν μέσα από μια στήλη.

Ξύλινα αερόφωνα (Woodwinds)

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε βίντεοΕπάνω

Χάλκινα αερόφωνα (Brass)

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε βίντεοΕπάνω

ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΩΝΑ:

Επάνω

Όργανα τα οποία παράγουν ήχο
από την παλμική κίνηση μιας τεντωμένης μεμβράνης.Επάνω

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε βίντεο
για τα Μεμβρανόφωνα και τα Ιδιόφωνα


ΙΔΙΟΦΩΝΑ:

Επάνω

όργανα που παράγουν ήχο από την ελάχιστη παλμική κίνηση του σώματος του ίδιου του οργάνου ή των υλικών που περιέχονται μέσα στο σώμα του οργάνου (π.χ. σπόροι, χαλίκια κ.ά).Επάνω

ΚΡΟΥΣΤΑ
(Percussion)


Συνήθως τα μεμβρανόφωνα και τα ιδιόφωνα
τα αποκαλούν κρουστά (Percussion)
Παρόλο που αυτό δεν είναι λάθος, μπορεί να προκαλέσει σύγχυση σε ορισμένα όργανα, όπως για παράδειγμα στο πιάνο, όπου το μέρος του οργάνου που ηχεί είναι η χορδές ενώ η αιτία είναι η κρούση.
Γι αυτό το λόγο ταξινομούμε τα όργανα σύμφωνα με πιο μέρος του οργάνου πάλεται και μεταδίδει τον ήχο στο υπόλοιπο όργανο ή κατ' ευθείαν στον αέρα, και όχι ποια αιτία προκάλεσε τους παλμούς στις χορδές.

Άρα το πιάνο είναι χορδόφωνο!
Αυτός ο τρόπος ταξινόμησης οφείλεται στους
Χορνμπόστελ & Ζακς

Παραπάνω μιλήσαμε για τις τέσσερις βασικές κατηγορίες ταξινόμησης των μουσικών οργάνων!
Μπορεί όμως να ακούσετε τον όρο
πληκτροφόρα όργανα, τι είναι αυτά!
(Keyboards)

Επάνω

ΠΛΗΚΤΡΟΦΟΡΑ

Πληκτροφόρο θεωρείται κάθε μουσικό όργανο που χρησιμοποιεί μουσικό πληκτρολόγιο, με το πιάνο να είναι το πιο γνωστό.
Άλλα πληκτροφόρα περιλαμβάνουν διάφορους τύπους οργάνων, καθώς επίσης διάφορα μηχανικά, ηλεκτρομηχανικά και ηλεκτρονικά μουσικά όργανα.

- Υπάρχουν πληκτροφόρα στα οποία πατώντας ένα πλήκτρο ενεργοποιήται ένας μηχανισμός και θέτονται κάποιες χορδές σε κίνηση, όπως για παράδειγμα στο πιάνο. (Χορδόφωνο).

- Υπάρχουν πληκτροφόρα στα οποία πατώντας ένα πλήκτρο θέτονται σε παλμική κίνηση μεταλικές ή ξύλινες πλάκες, για παράδειγμα η τσελέστα όταν πατάμε ένα πλήκτρο, τότε ένα σφυράκι χτυπά κάποιες μεταλικές πλάκες. (Ιδιόφωνο).

- Υπάρχουν πληκτροφόρα στα οποία πατώντας ένα πλήκτρο γίνεται νύξη (τσίμπημα), για παράδειγμα στο Τσέμπαλο όταν πατάμε ένα πλήκτρο, τότε μια ακίδα περνά δίπλα από μια χορδή και την σκουντάει, την θέτει σε κίνηση. (Χορδόφωνο).

- Υπάρχουν πληκτροφόρα όγανα στα οποία πατώντας ένα πλήκτρο ανοίγει μια βαλβίδα για να περάσει αέρας σε ένα αυλό, όπως για παράδειγμα στο εκκλησιαστικό όργανο. (Αερόφωνο).

Άρα τα πληκτροφόρα μπορεί να είναι χορδόφωνα, αερόφωνα και ιδιόφωνα,

Όμως μπορεί να είναι και ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΝΑ


ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΝΑ

Επάνω

Τα Ηλεκτρόφωνα είναι μουσικά όργανα, η παραγωγή ήχου των οποίων σχετίζεται με τον ηλεκτρισμό.

Ειδικότερα υπάρχουν τρεις υποκατηγορίες ηλεκτρόφωνων οργάνων:

- Ακουστικά όργανα των οποίων ο ήχος ενεργοποιείται με ηλεκτρικούς διακόπτες (ονομάζονται και ηλεκτροακουστικά)
π.χ. Η ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ

-Ακουστικά όργανα των οποίων ο ήχος ενισχύεται μέσω ηλεκτρομαγνητικών στοιχείων (ονομάζονται και ηλεκτρομαγνητικά)
π.χ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ

- Όργανα των οποίων ο ήχος παράγεται μέσω
ηλεκτρονικών κυκλωμάτων
(ονομάζονται και ραδιοηλεκτρικά)
π.χ. ΤΟ ΣΥΝΘΕΣΑΪΖΕΡ

-----------

Η παρακάτω ιστοσελίδα μας δίνει την δυνατότητα να ακούσουμε:
- Χορδόφωνα (strings)
- Μεμβρανόφωνα και ιδιόφωνα (percussion)
- Ξύλινα αερόφωνα (Woodwinds)
- Χάλκινα αερόφωνα (Brass)
- Πληκτροφόρα (Keyboards)

Κάντε κλικ για να ακούσετε:
listen by instrument

Επάνω


ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ:

Επάνω

1η εργασία
Μονάδες = 4

2η εργασία
Μονάδες = 3

3η εργασία
Μονάδες = 3

----------

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ
Η ΠΡΩΤΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μονάδες = 4

Επάνω

Βήμα 1ο:

Σκοπός της εργασίας είναι να φτιάξετε ένα αρχείο κειμένου
το οποίο να μοιάζει με το παρακάτω:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΧΟΡΔΟΦΩΝΑΚόρα -αφρικανική άρπα

-----------

ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΩΝΑBatuca- Βραζιλιάνικα Κρουστά

--------------

ΑΕΡΟΦΩΝΑΔιάφορα αερόφωνα

----------

ΙΔΙΟΦΩΝΑGuiro, Trombe, Castanuelas, Cajon Peruano, Vibrafono

Επάνω

...

Βήμα 2ο:

Παρατηρείστε ότι:
1) Στην πρώτη γραμμή του κειμένου,
έχει τίτλο: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
2) Έχει και τις τέσσερις κατηγορίες οργάνων
(Αερόφωνα, Χορδόφωνα, Μεμβρανόφωνα, Ιδιόφωνα)
3) Για κάθε κατηγορία έχει μια φωτογραφία ενός μουσικού όργανου
και πάνω από την φωτό έχει ένα Link το οποίο αντιστιχεί
σε μια διεύθυνση όπου υπάρχει βίντεο σχετικό
με το όργανο της φωτογραφίας
4) Κάτω από την φωτογραφία γράφει το όνομα του οργάνου

ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ, ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ,
ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΥ ΖΗΤΑΜΕ ΣΤΟ ΒΗΜΑ 1ο
ΤΟΤΕ ΜΕΤΑΒΕΙΤΕ ΣΤΟ 7ο ΒΗΜΑ!

ΑΝ ΟΜΩΣ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΚΙ ΑΛΛΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΤΟΤΕ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ!

Βήμα 3ο:

Δημιουργείστε και ανοίξτε ένα καινούριο αρχείο κειμένου
στο οποίο πρέπει να μπορείτε να βάλετε φωτογραφίες,
όπως το WordPad το οποίο υπάρχει δωρεάν σε όλα τα PC με Windows
ή το microsoft Word αν υπάρχει στον υπολογιστή σας,
ή το open office το οποίο αν θέλετε μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν.
Αφήστε το αρχείο ανοιχτό γιατί στα επόμενα βήματα θα χρειαστεί
να γράψουμε και να σύρουμε εικόνες μέσα του.

Βήμα 4ο:

Για να βρείτε τα κατάλληλα βίντεο
πρέπει να ψάξετε στο YouTube
γράφοντας στην αναζήτηση
μια κατηγορία μουσικών οργάνων.
Π.χ. αν θέλουμε να βρούμε ένα βιντεάκι για κάποιο χορδόφωνο
γράφουμε στην αναζήτηση του YouTube
την λέξη "χορδόφωνα" και πατάμε enter στο πληκτρολόγιο.
Τότε θα μας προτείνει πολλά βίντεο με χορδόφωνα.
Διαλέγουμε ένα βίντεο που να φαίνεται στον τίτλο
το όνομα του οργάνου και κάνουμε κλικ
Το βίντεο αρχίζει να παίζει και εμείς
αντιγράφουμε το Link με CTRL-C
και το επικολούμε στο αρχείο μας με CTRL-V
Το όνομα του οργάνου θα μας χρειαστεί στο επόμενο Βήμα.

Βήμα 5ο:

Για να βρείτε φωτό σχετικές με τα βίντεο,
πάτε στην διεύθυνση www.google.gr
και χωρίς να γράψετε τίποτα στην μπάρα αναζήτησης,
κάντε κλικ στην λέξη "εικόνες".
(Η λέξη εικόνες βρίσκετε πάνω δεξιά).
Τώρα μπορείτε να γράψετε στην αναζήτηση
το όνομα του όργανου που είχατε δει στο Youtube
Μόλις γράψετε το όνομα του όργανου πατήστε enter
και θα εμφανιστούν πολλές εικόνες.
Κάντε κλικ σε όποια θέλετε και θα μεγαλώσει.
Πατήστε δεξί κλικ πάνω στην εικόνα
και στο μενού που θα ανοίξει
επιλέξτε "Αποθήκευση ως" και σώστε την εικόνα
προσωρινά όπου θέλετε.

Βήμα 6ο:

Για να μπουν οι εικόνες μέσα στο αρχείο σας
χρησιμοποιήστε την πιο απλή μέθοδο,
δηλαδή ενώ είναι ανοιχτό το αρχείο κειμένου,
σύρτε τα αρχεία εικόνας μέσα σε αυτό.

Βήμα 7ο:

Φτιάξτε την εμφάνιση του αρχείου
και αποθηκεύστε με το όνομα:
b-a2-1-4-ORGANS

Βήμα 8ο:

Κάντε κλικ στην λέξη "ΚΑΤΑΘΕΣΗ" ακριβώς από κάτω
και αποθέστε το αρχείο στον φάκελό σας.
Επίσης τώρα μπορείτε να διαγράψετε από τον
υπολογιστή σας τα αρχεία εικόνας από το "βήμα 5".

ΚΑΤΑΘΕΣΗ

Τύπος εργασίας:
ατομική

Επάνω
------

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ
Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μονάδες = 3

Επάνω

Το παιχνίδι αυτό μοιάζει με TETRIS
Έχει 3 είδη παιχνιδιών από τα οποία παίξτε το πρώτο!
Οδηγείες για 1ο είδος Παιχνιδιού: Κατεβαίνει ένα όργανο
(από το πάνω μέρος της οθόνης προς τα κάτω)
Με τα βελάκια στο πληκτρολόγιο μπορείτε
να το μετακινήσετε δεξιά ή αριστερά καθώς κατεβαίνει.
Όταν ακουμπήσει κάτω μένει εκεί
και ένα άλλο όργανο αρχίζει να κατεβαίνει
Αν το δεύτερο όργανο ανήκει στην ίδια κατηγορία,
τότε πρέπει να ακουμπήσει πάνω στο πρώτο όργανο.
Αν όμως το δεύτερο όργανο δεν ανήκει στην ίδια κατηγορία
τότε πρέπει να το βάλετε (με τα βελάκια) δεξιά ή αριστερά από το πρώτο.ΠΡΟΣΟΧΗ: ΘΕΩΡΕΙ ΤΟ ΠΙΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΟ (percussion)!!!!
ΠΑΙΞΤΕ ΟΣΟ ΘΕΛΕΤΕ
ΑΛΛΑ ΟΤΑΝ ΒΑΡΕΘΕΙΤΕ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ
ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ:
TRY AGAIN εάν χάσατε ή RESUME εάν κερδίσατε
(για να φαίνεται ότι παίξατε το παιχνίδι έστω μια φορά)
και μετά ενώ είστε σε αυτή την οθόνη:
- κάντε ΔΕΞΙ κλικ πάνω στο παιχνίδι.
- Μετά επιλέξτε PRINT
- Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί,
βάλτε για όνομα εκτυπωτή
Microsoft XPS Document Writer
και πατήστε ΟΚ.- Τώρα θα σας ζητήσει όνομα γιατί θα φτιάξει αρχείο
Δώστε το όνομα:

b-a2-2-3-ORGANS

και φροντίστε να αποθηκευθεί
στην επιφάνεια εργασίας.
- Μετά κάντε κάντε κλικ στην λέξη "ΚΑΤΑΘΕΣΗ"
για να ανεβάσετε το αρχείο που μόλις φτιάξατε.Κάντε κλικ στον σύνδεσμο παρακάτω για να παίξετε το παιχνίδι:

ΠΑΙΞΤΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
flyinginstruments1


Περιμένετε να φορτώσει το παιχνίδι
και πατήστε PLAY

Μετά κάντε κλικ στον αριθμό 1 που φαίνεται στην οθόνη
(μπορεί να θέλει δύο κλικ)

Μετά πατήστε START
(μπορεί να θέλει δύο κλικ)

ΚΑΤΑΘΕΣΗ

Τύπος εργασίας:
Ατομική

Επάνω

---------
ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ
Η ΤΡΙΤΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μονάδες = 3

Επάνω

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΛΥΣΤΕ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Βήμα 1ο

Κάντε κλικ (όχι δεξί κλικ) ακριβώς από κάτω
για να κατεβάσετε το αρχείο crossbostel
και επιλέξτε λήψη.

ΑΡΧΕΙΟ
CROSSBOSTEL


Βήμα 2ο

Όταν κατέβει το αρχείο ανοίξτε τον φάκελο στον οποίο κατέβηκε
και κάντε διπλό κλικ επάνω στο αρχείο crossbostel
και θα δημιουργηθεί, εκεί που το κατεβάσατε, ένας φάκελος
με όνομα CROSSBOSTEL και μέσα του θα δείτε έξι αρχεία.
Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο "katigoriesorganwn"
Εάν τα καταφέρατε συνεχίστε στο Βήμα 3ο τώρα.(Εάν δεν λειτουργούν σωστά οι παραπάνω οδηγίες
τότε κάντε κλικ (όχι δεξί κλικ) στο παρακάτω zip αρχείο
και επιλέξτε λήψη και ξεζιπάρετε όπου θέλετε
για να δημιουργηθεί, ένας φάκελος
με όνομα CROSSBOSTEL και μέσα του θα δείτε έξι αρχεία.
Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο "katigoriesorganwn")
CROSSBOSTEL.zip

Βήμα 3ο

Συμβουλευτείτε τις σελίδες 8 και 9
του βιβλίου μαθητή για να λύσετε το σταυρόλεξο
Όμως για να δείτε την περιγραφή μιας λέξης
πρέπει να κάνετε κλικ στον αριθμό μέσα στο σταυρόλεξο.
Τότε θα εμφανιστεί η περιγραφή.
Across εννοεί το οριζόντια
Down εννοεί το κάθετα
ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΓΡΑΨΕΤΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
Όταν κάνετε κλικ σε έναν αριθμό
τότε δεξιά από την περιγραφή
έχει ένα κουτάκι μέσα στο οποίο
θα γράψετε την Λύση!!!
Μετά θα κάνετε κλικ στην λέξη Enter
που είναι δίπλα από την λέξη που γράψατε
και η λέξη θα μπει στο σταυρόλεξο.
ΝΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Μπορείτε να ξαναπατήσετε έναν αριθμό
και να αλλάξετε την λέξη που βάλατε!!!
Στο τέλος κάντε κλικ στο "Check"
που βρίσκεται κάτω από το σταυρόλεξο.

Βήμα 4ο

Σε αυτό το βήμα θέλουμε να φτιάξετε ένα αρχείο
στο οποίο να φαίνεται τι κάνατε στο σταυρόλεξο.
Για να γίνει αυτό πρέπει να εκτυπώσετε την σελίδα
στον ψεύτικο εκτυπωτή "microsoft XPS document writer"
αυτόν τον εκτυπωτή τον έχουν όλοι όσοι έχουν windows!
Αυτός ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει σε χαρτί, μόνο δημιουργεί
αρχεία στον υπολογιστή σας!
Παρατηρείστε ότι το σταυρόλεξο είναι ανοιχτό σε browser.
(browser είναι το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε για να μπαίνετε στο internet)
Δηλαδή το σταυρόλεξο είναι ανοιχτό σε
Chrome ή Mozilla ή Internet explorer ή Opera, κλπ.
εξαρτάται από ποιον browser ανοίγετε συνήθως στον υπολογιστή σας.
Για να εκτυπώσετε πρέπει να βρείτε το μενού του browser σας
και να κάνετε κλικ στο "Εκτύπωση" ή "Print"
Όταν φτάσετε στο μενού διαλόγου που φαίνεται το μοντέλο ή το όνομα κάποιου εκτυπωτή
τότε εκεί διαλέξτε τον εκτυπωτή "microsoft XPS document writer"
μετά κάντε κλικ στο "εκτύπωση" και διαλέξτε που θέλετε να αποθηκευθεί το αρχείο
στο οποίο πρέπει να δώσετε το όνομα:

b-a2-3-3-CROSSBOSTEL

Βήμα 5ο
Κάντε κάντε κλικ στην λέξη "ΚΑΤΑΘΕΣΗ" παρακάτω
για να ανεβάσετε το αρχείο που μόλις φτιάξατε.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ

Τύπος εργασίας:
Ατομική


Επάνω

 Αρχική σελίδα  Ηλεκτρονική τάξη  Τάξεις  Υλικό  Ενότητες  Μαθήματα