εικόνα τίτλου

Διπλασιασμός του κύβου -Η λύση  του  Ερατοσθένη

 

Με  την παρακάτω εφαρμογή  προσομοιώνουμε το όργανο  μεσολάβο  με  το οποίο  ο Ερατοσθένης έδωσε λύση  στο πρόβλημα του διπλασιασμού  του κύβου .(Διαβάστε τις οδηγίες )
Απόδειξη :

                           eikona apod2.gif

 

 

Back to Top