εικόνα τίτλου

Γραφική παράσταση συνάρτησης

Με την παρακάτω εφαρμογή μπορούμε να κάνουμε τη γραφική παράσταση μιας συνάρτησης όπως π.χ αυτής στη σελίδα 60 του βιβλίου "Μαθηματικά Β-Γυμνασίου". Οδηγίες για τη λειτουργία της εφαρμογής.
Γράψετε τη συνάρτηση 0.5*x^2 ,δώσετε τιμές στο x και δείτε τα σημεία που προκύπτουν,ενώστε τα με ευθύγραμμα τμήματα.

Back to Top