Ανάπτυγμα της επιφάνειας πυραμίδας

  Με την παρακάτω εφαρμογή μπορούμε να παρατηρήσουμε το ανάπτυγμα της επιφάνειας μιας πυραμίδας. Διαβάστε τη βοήθεια.

Επιστροφή