1. πρόσθεση (αριθμοί που το άθροισμά τους είναι 10) 
  2. Αφαίρεση
  3. Πολλαπλασιασμός
  4. Εύρεση του πηλίκου και του υπολοίπου μιας διαίρεσης
  5. Όλες οι προηγούμενες πράξεις σ' ένα  Java Applet

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Επιστροφή στα Μαθηματικά και την Πληροφορική