ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Όταν θέλουμε να σχεδιάσουμε ένα σχήμα με μεταβλητό το μήκος της πλευράς του, γράφουμε την διαδικασία με μεταβλητές στην Καρτέλα Διαδικασίες και στην συνέχεια πρέπει στο κέντρο εντολών να γράψουμε το όνομα της διαδικασίας και δίπλα τόσους αριθμούς όσες είναι οι αντίστοιχες μεταβλητές, ώστε να πάρουν τιμή. Υπάρχει, όμως, και ένας άλλος τρόπος για να δίνουμε τιμές στις μεταβλητές που είναι σε διαδικασίες, με τον μεταβολέα. Τα βήματα που ακολουθούμε είναι:

·        Αρχικά, γράφουμε την διαδικασία με τις μεταβλητές στην Καρτέλα Διαδικασίες.

·        Στην επιφάνεια εργασίας τοποθετούμε την Χελώνα και επιλέγουμε τον μεταβολέα  από τη γραμμή εργαλείων. Όταν τον τοποθετούμε στην επιφάνεια εργασίας ανοίγει ένα παράθυρο και εκεί πρέπει να ορίσουμε 3 τιμές: Όνομα Μεταβολέα, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή. Το Όνομα μεταβολέα πρέπει να είναι το ίδιο όνομα με αυτό της μεταβλητής, ελάχιστη και μέγιστη τιμή ορίζουμε ότι θέλουμε ή ότι μας προσδιορίζει η άσκηση. Στην συνέχεια εμφανίζεται ο μεταβολέας και του ορίζουμε την ακριβή τιμή του, σέρνοντας τον δρομέα.

·        Στο κέντρο εντολών γράφουμε: όνομα_διαδικασίας  όνομα_μεταβολέα  και στην επιφάνεια εργασίας εμφανίζεται το επιθυμητό σχήμα με το μήκος πλευράς που έχουμε ορίσει στον μεταβολέα.

 

    ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Άσκηση 1η

Α) Να δημιουργήσετε μια διαδικασία που να κατασκευάζει ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο δίνοντάς του τα εκάστοτε μήκη των πλευρών από μεταβολείς.

Β) Τι πρέπει να υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας?

Γ) Ποιες είναι οι τιμές που πρέπει να ορίσετε στους μεταβολείς?

Δ) Τι πρέπει να γράψετε στο Κέντρο Εντολών?

 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.............................................................................................................................................................................

Άσκηση 2η

Α) Να γράψετε διαδικασία που να κατασκευάζει ένα σπίτι χρησιμοποιώντας τα σχήματα τετράγωνο και τρίγωνο με μεταβλητό μήκος και μεταβολέα.

Β) Τι πρέπει να γράψετε στο Κέντρο Εντολών?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????......................................................

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????......................................................

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????......................................................

      ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

Α.    Προσεκτική μελέτη θεωρίας και ασκήσεων του συγκεκριμένου φυλλαδίου «Διαδικασίες με μεταβολέα» και διάβασμα από το βιβλίο Σελ. 192-195 μέχρι παράγραφο 2.7.

Β.    Άσκηση για το σπίτι:  Να γράψετε διαδικασία δεκάγωνο με μεταβλητό μήκος που να ορίζεται από μεταβολέα. Τι πρέπει να υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας και τι πρέπει να γράψετε στο κέντρο εντολών?

Γ.  Διάβασμα για Διαγώνισμα την επόμενη εβδομάδα. Ύλη Διαγωνίσματος: Από το βιβλίο Σελ. 186 ? 195, Κεφάλαιο 2 μέχρι παράγραφο 2.7,  όλα τα φυλλάδια για τα αντίστοιχα κεφάλαια Σελ 2 ? 28 και το Επαναληπτικό Έντυπο.