Αρχική

Βασιλική Κιόρα

Ένα τμήμα αρχικής σελίδας

Αυτό είναι ένα δείγμα του τομέα της αρχικής σελίδας. Τέτοιοι τομείς μπορεί να είναι οποιαδήποτε σελίδα εκτός της αρχικής, συμπεριλαμβανομένης της σελίδας που εμφανίζει τα τελευταία σας άρθρα στο blog.

Περί

Ίσως είστε ένας καλλιτέχνης που θέλει να παρουσιάσει τον εαυτό του και τις δουλειές του εδώ ή να είστε ένας επιχειρηματίας που θέλει να περιγράψει την αποστολή του.

Ιστολόγιο

Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Η Διεθνής Επιτροπή για την Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα προτείνει τέσσερις (4) πυλώνες της εκπαίδευσης και της γνώσης: Το άτομο να μάθει: να μαθαίνει να ενεργεί να ζει και να συνεργάζεται με τους άλλους και να υπάρχει. Η εφαρμογή αυτών των πυλώνων, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για ένα βιώσιμο μέλλον προϋποθέτει συνεργατικές διερευνητικές διδακτικές προσεγγίσεις, οι οποίες εκπορεύονται από κοινωνικές …

Οι ΤΠΕ και η Αγγλική Γλώσσα

Πηγή: http://aesop.iep.edu.gr/node/11779 Στον Ιστότοπο Aesope (Advanced Electronic Senarios Operating Platform) μπορεί ο εκπαιδευτικός να βρει μια ποικιλία ψηφιακών σεναρίων φτιαγμένα ΚΑΙ για την ξενόγλωσση τάξη. Το παραπάνω link οδηγεί στο ψηφιακό διδακτικό σενάριο με θέμα ‘Saving our planet’.

Από επιστημονικής πλευράς

Προετοιμασία του Σχολείου της Κοινωνία; της Πληροφορίας. Προς ένα Ολοκληρωμένο Μοντέλο Ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Αθανάσιος Τζιμογιάννης Περίληψη Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠE) έχουν οδηγήσει σε ριζικές κοινωνικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια. Οι νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στα πλαίσια της λεγόμενης Κοινωνίας της Πληροφορίας …

Επικοινωνήστε

Αυτή είναι μια σελίδα με βασικές πληροφορίες επικοινωνίας, όπως μια διεύθυνση και ένα τηλέφωνο. Μπορείτε, επίσης, να δοκιμάσετε κάποιο πρόσθετο για να προσθέσετε μια φόρμα επικοινωνίας.