Πανελλήνιοι διαγωνισμοὶ Μαθηματικῶν (Εʹ Δημοτικοῦ)

2007 2008 2009 2010 2011 2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019 2021 2022

 

Πανελλήνιοι διαγωνισμοὶ Μαθηματικῶν (ΣΤʹ Δημοτικοῦ)

2007 2008 2009 2010 2011 2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019 2021 2022

 

Πανελλήνιοι διαγωνισμοὶ Φυσικῶν (Εʹ Δημοτικοῦ)

2012 2013 2014 (αʹ φάση) 2014 (βʹ φάση) 2015 (αʹ φάση) 2015 (βʹ φάση)
2016 (αʹ φάση) 2016 (ΕΕΦ/αʹ φάση) 2016 (βʹ φάση) 2016 (ΕΕΦ/βʹ φάση) 2017 (αʹ φάση) 2017 (ΕΕΦ/αʹ φάση)
2017 (βʹ φάση) 2017 (ΕΕΦ/βʹ φάση) 2018 (αʹ φάση) 2018 (βʹ φάση) 2019 (ΕΕΦ/βʹ φάση) 2021
2022

 

Πανελλήνιοι διαγωνισμοὶ Φυσικῶν (ΣΤʹ Δημοτικοῦ)

2012 2013 2014 (αʹ φάση) 2014 (βʹ φάση) 2015 (αʹ φάση) 2015 (βʹ φάση)
2016 (αʹ φάση) 2016 (ΕΕΦ/αʹ φάση) 2016 (βʹ φάση) 2016 (ΕΕΦ/βʹ φάση) 2017 (αʹ φάση) 2017 (ΕΕΦ/αʹ φάση)
2017 (βʹ φάση) 2017 (ΕΕΦ/βʹ φάση) 2018 (αʹ φάση) 2018 (βʹ φάση) 2019 (ΕΕΦ/βʹ φάση) 2021
2022

 


BK 4/2022