Η  ΦΥΣΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ  ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

        Το    μάθημα της Φυσικής Αγωγής  διδάσκονταν  από τον δάσκαλο της τάξης .Αυτό ίσχυε για πολλά χρόνια έως ότου η πολιτεία να αποφασίσει  την διδασκαλία του μαθήματος  από εκπαιδευτικούς  Φυσικής Αγωγής. Συγκεκριμένα:

  • Το 1983  αποφασίζεται  το πρόγραμμα  "Σχολικός Αθλητισμός"  στα πλαίσια   του Προγράμματος  "Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού" του Υφυπουργείου Νέας Γενιάς και Αθλητισμού.

  • Τον Σεπτέμβρη του 1985 ψηφίζεται ο  Ν 1566/85,  που ισχύει  και σήμερα ,και εισήγαγε τη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής(Φ.Α.) ,της Ξένης Γλώσσας (Αγγλικών)  και των καλλιτεχνικών μαθημάτων (Μουσικής κ.λ.π.),από ειδικούς στο Δημοτικό Σχολείο.

  • Το 1987 διορίζονται οι πρώτοι διορισμοί  αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικοτήτων σε 430 σχολεία ΣΔΕΝΠ (Σχολεία που γινόταν η διδασκαλία της Φ.Α. ,Αγγλικών και Μουσικής  από ειδικευμένους - με εβδομαδιαίο ωράριο 21 ώρες).            Ειδικά  η Φυσική Αγωγή διδάσκονταν στις  Α΄ ,Β΄,Γ΄ τάξεις  από 4 ώρες εβδομαδιαίως  και οι Δ΄ ,Ε΄, ΣΤ¨  τάξεις  από 3.

  • Το 1988  προστίθενται άλλα 850 σχολεία.

  • Τον  Ιούνιο του 1989 η Δ.Ο.Ε  (Διδασκαλική Ομοσπονδία )  καταθέτει σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος  στο Υπουργείο Παιδείας προσδιορίζοντας τις παρακάτω οργανικές θέσεις:

Φ. Αγωγής

4900

Αγγλικής

1190

Γαλλικής

795

Γερμανικής

50

Ιταλικής

25

Καλλιτεχνικών

1400

Μουσικής

1300

  • Το 1992 ιδρύονται  οι πρώτες οργανικές θέσεις καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας -με εβδομαδιαίο ωράριο 21 ώρες.

  • Τον  Οκτώβριο 1992 αυξάνεται το ωράριο των ειδικοτήτων  από 21 σε 25 ώρες εβδομαδιαίως.

  • Το 1993  ιδρύονται  οι πρώτες οργανικές θέσεις καθηγητών Φυσικής Αγωγής .Ταυτόχρονα , Σεπτέμβριο μήνα   ο Υφυπουργός  με ΦΑΞ αποφασίζει  ο  καθηγητής Φυσικής Αγωγής  να διδάσκει στις Γ΄ Δ΄ ,Ε΄, ΣΤ¨  τάξεις  από 2 ώρες εβδομαδιαίως  και καθόλου στην Α΄ και Β΄ τάξεις.

  • Για  τα  επόμενα χρόνια  και με ανοχή  αρχικά των προϊσταμένων εκπαίδευσης  και στη συνέχεια του ίδιου του υπουργείου    η παραπάνω απόφαση  έμεινε σταδιακά  ανενεργή ,έως ότου το 2000  αποφασίστηκε όλες οι τάξεις να διδάσκονται από 2 ώρες  από εκπαιδευτικό  Φυσικής Αγωγής {έτσι ονομαστήκαμε από καθηγητές (Φυσικής Αγωγής -Μουσικής- Αγγλικών) ,λες   και δεν είμαστε όλοι δάσκαλοι - αλλά και η Δ.Ο.Ε  επιμένει  στη μη  αλλαγή του τίτλου της ,τη στιγμή που έχει μέλη της εκπαιδευτικούς από  4 άλλες ειδικότητες}.

 
 

( Ιαουάριος  2005  )

 
  ΠΙΣΩ                                                                                    ΜΠΡΟΣΤΑ