ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                

  • ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : 2 ώρες την εβδομάδα σε όλες τις τάξεις.

  • ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :                                                                                                        α) ΓΥΜΝΑΣΙΟ :  Στην Α΄  και  Β΄ τάξη  από 3 ώρες την εβδομάδα  και στη Γ΄  από 2 .                 β).Λύκειο :Στην Α τάξη διδάσκεται 2 ώρες το πρώτο τετράμηνο και μία ώρα το δεύτερο      τετράμηνο.  Στη Β τάξη δύο ώρες την εβδομάδα και στη Γ τάξη από μία ώρα την  εβδομάδα.                                                                                                                                                  γ)   ΤΕΕ :    Στην Α και Β τάξη από μία ώρα στον Α κύκλο .       

 
 

( Ιαουάριος  2005  )

 
  ΠΙΣΩ                                                                                                          ΜΠΡΟΣΤΑ