ΦΥΣΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ   ΓΕΝΙΚΑ

  • Ο όρος  'Φυσική  Αγωγή'  καθιερώνεται  με το Σύνταγμα του 1975.Το 1ο άρθρο του  νόμου 1566/85 ορίζει ότι:"Σκοπός του σχολείου είναι να συμβάλλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών ,ώστε ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή ,να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά". Η Φυσική Αγωγή, σύμφωνα με τον πιο  πάνω σκοπό απευθύνεται στους τρεις βασικούς τομείς της προσωπικότητας του μαθητή δηλαδή στον πνευματικό ,στον ψυχικό και περισσότερο στον σωματικό. Μέχρι τότε χρησιμοποιούνταν ο όρος 'Σωματική Αγωγή'.

  • Ο όρος 'Σωματική Αγωγή' αναφέρεται στην άσκηση δηλαδή στην "αγωγή"  του  σώματος. Ο όρος αυτός πηγάζει από την   αντίληψη  ότι  ο άνθρωπος αποτελείται από δύο φάσεις την υλική (σώμα) και την πνευματική (ψυχή).

  • Ο όρος "Γυμναστική" καθιερώθηκε μαζί με όλες τις άλλες παράγωγες λέξεις όπως "Γυμναστής" , "Γυμναστήριο", "Γυμνάσιο", "Γυμνασιάρχης", κ.λ.π.  Αρχικά ο όρος "Γυμναστής" σήμαινε ότι το άτομο  ασκούνταν γυμνό (Αρχαίοι Έλληνες) . Δηλαδή ο τελευταίος αυτός  όρος αφορούσε  την εμφάνιση του ασκούμενου και όχι την δραστηριότητά του , πράγμα  που έγινε πολύ αργότερα και  συνηθίζεται και στις μέρες μας.

                                                                                                                      

 
 

( Ιαουάριος  2005  )

 
  ΠΙΣΩ                                                                                                                                          ΜΠΡΟΣΤΑ