ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
     
 

Το γεγονός ότι  συμμετείχαν όλες οι τάξεις σε θέμα  αγαπητό για τα  παιδιά και ταυτόχρονα πρωτόγνωρο  ,  συνέβαλλε στο να αναγνωρίζεται καθημερινά η αξία του προγράμματος. Αξία που δε περιορίστηκε στα σχεδιαζόμενα χρονικά όρια αλλά είναι ορατή και μετά τη λήξη του κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Τα παιδιά έχουν μάθει να προσαρμόζουν το παιχνίδι στο χώρο, καθοδηγούμενα βέβαια απ' τα χαραγμένα στο δάπεδο παιχνίδια, την ικανότητα της γνώσης των κανονισμών πολλών παιχνιδιών αλλά  και την απόκτηση ηθικών αξιών που βίωσαν απ' όλους τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς. Πρακτικά αυτό σημαίνει περισσότερο παιχνίδι, λιγότερες φιλονικίες και παράπονα που οδηγούν σε βελτίωση της ψυχαγωγίας, αποτελεσματικής ξεκούρασης- εκτόνωσης απ' το μάθημα αλλά και σωστής κοινωνικοποίησης που θέτει τις βάσεις στη διαμόρφωση του μαθητή ως ενεργού πολίτη.

 
  Κατά συνέπεια  προσεγγίστηκαν  με  τον καλύτερο τρόπο ο Γενικός στόχος όπως επίσης  και οι ειδικοί   (γνωστικοί- δεξιοτήτων - στάσεων και συμπεριφορών) .   
     
  ΓΕΝΙΚΑ                                                                                                                          Υλοποιήθηκαν, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, όλες οι σχεδιαζόμενες δράσεις του, συγκεκριμένα:   
     
  1.Ολοκληρώθηκε έρευνα για τα παραδοσιακά παιχνίδια (Συλλογή στοιχείων, Ερωτηματολόγιο,video,κ.λ.π) .  
     
  2. Προωθήθηκε η υλοποίηση του προγράμματος μέσα από τις προγραμματισμένες ενότητες  των θεωρητικών μαθημάτων:Γλώσσα, Μελέτη περιβάλλοντος, Κοινωνική  και Πολιτική Αγωγή.   Ζωγράφισαν, έλυσαν σταυρόλεξα και παρουσίασαν παιχνίδια.  
     
  3.Ολοκληρώθηκε η χάραξη παιχνιδιών στο δάπεδο της αυλής.  
     
  4.Διδάχτηκαν ξεχασμένα  παραδοσιακά παιχνίδια και έπαιξαν (γνωστά κι άγνωστα).  
     
  5.Ανταποκρίθηκαν και πήραν μέρος σε πρωτόγνωρες διαδικασίες, όπως συγκρότηση ομάδας, επιλογή αρχηγού  κρατώντας ψηλά το ενδιαφέρον τους για ενημέρωση καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων.  
     
  6.Οργανώθηκαν δύο πρωταθλήματα στα οποία συμμετείχαν το καθ' ένα με δύο ρόλους, του παίκτη και του θεατή.                                       
     
  7.Έγινε παρουσίαση των παιχνιδιών με τη συμμετοχή γονέων.  
     
   8.Πραγματοποιήθηκε  εκδήλωση των τελικών των πρωταθλημάτων αφήνοντας άριστες εντυπώσεις τόσο οι παίκτες όσο και οι θεατές.  
     
  9.Πήραν μέρος στην αξιολόγηση του προγράμματος μέσω ερωτηματολογίου.  
     
   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
  1ο: Τα παραδοσιακά παιχνίδια  συνεχίζουν να αποτελούν  βασικά εργαλεία κοινωνικοποίησης των παιδιών.  
 

2ο:Οι λίγοι και απλοί κανόνες που έχουν,  βοηθάνε στην ομαλή εξέλιξη του παιχνιδιού, χωρίς διακοπές  και  εκατέρωθεν  διαμαρτυρίες. Έτσι το κέρδος είναι διπλό, από τη μια μεριά ψυχαγωγούνται και  ξεκουράζονται ταυτόχρονα παίζοντας και από την άλλη     μαθαίνουν  να σέβονται   και να εφαρμόζουν  γενικότερα τους κανόνες που για μια  οργανωμένη και δίκαιη κοινωνία  αποτελεί αναγκαιότητα.

 
  3ο: Τα σημερινά παιδιά στο δημοτικό σχολείο αν τους δοθεί  συγκροτημένο πλαίσιο δράσης είναι  ικανά να αυτοδιαχειριστούν  με εκπληκτικό τρόπο  θέματα όπως συγκρότηση ομάδας, επιλογή αρχηγού, συμπεριφορά.  
     
  4ο: Η ενεργή παρουσία  των εκπ/κών Φυσικής Αγωγής  είναι   καθοριστική  για την ομαλή  εξέλιξη του παιχνιδιού, το ξεκαθάρισμα των αμφισβητούμενων φάσεων και την εκτόνωση τεταμένου κλίματος ομάδας.  
     
  5ο: Επιβεβαιώνεται   ότι   αρκετά παιδιά αποφεύγουν  το ομαδικό παιχνίδι στο διάλειμμα  προκειμένου  να αποφύγουν τις συγκρούσεις και κατά συνέπεια τη  διακοπή  του παιχνιδιού και τη συνέχιση των διαφωνιών στο μάθημα.  
     
  6ο:Ενδιαφέρονται για την ενημέρωσή τους, χρειάζεται όμως  να καλλιεργηθεί  οργανωμένα ώστε να εμπεδωθεί σαν μια ανάγκη και μέσο υλοποίησης  συλλογικού και ατομικού καλού.  
     
7ο: Ειδικά τις μέρες  διεξαγωγής των αγώνων  σχεδόν είχαν μηδενιστεί  οι περιπτώσεις  κρουσμάτων  μη επιτρεπτών πράξεων ή  παραπόνων προς τους εφημερεύοντες  εκπ/κούς.
     
  8ο: Λαμβάνοντας υπ' όψιν  τα παραπάνω, αλλά και  τις  αναφορές καθημερινά  στα Μ.Μ.Ε  και τα μέτρα που παίρνονται  από το ΥΠΕΠΘ  για ενδοσχολική βία  και εκφοβισμό  πριν το θέμα πάρει εκρηκτικές διαστάσεις ίσως πρέπει να στρέψουμε τα φώτα στο πως να  βελτιώσουμε την ποιότητα  του διαλείμματος.  
     
  9ο: Τέλος, επειδή το θέμα δεν λύνεται πιλοτικά ή μεμονωμένα  αλλά  οργανωμένα, το καινοτόμο πρόγραμμά μας  προτείνει  τη θέσπιση θέσης υπεύθυνου- εκπ/κού  Φ.Α για τον προγραμματισμό και την οργάνωση δραστηριοτήτων στα διαλείμματα καθ' όλο το σχολικό έτος.  
ΠΙΣΩ