Το φετινό σχολικό έτος,  στο 51ο Δημοτικό Πατρών  υλοποιήθηκε  το πολιτιστικό πρόγραμμα: «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΩΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΗ» με συντονιστές τους εκπ/κούς Φυσικής Αγωγής Αθηνά  Κολλύρου , Βασίλη Μέντζιο.

 
          Το πρόγραμμα προέκυψε στην προσπάθεια να δοθούν  απαντήσεις σε ερωτήματα που είχαν να κάνουν με την ποιότητα του σχολικού διαλείμματος. Το σχολικό διάλειμμα  είναι χρόνος χαλάρωσης και εκτόνωσης μεταξύ διδακτικών ωρών, όπου το κάθε παιδί αναπτύσσει δραστηριότητα για τον εαυτό του, επικοινωνεί ελεύθερα με τους συμμαθητές του και του δίνεται  η ευκαιρία για συλλογικό παιχνίδι. Η αυλή του σχολείου, ως φυσικός χώρος, γενικότερα   και  ειδικότερα το διάλειμμα ως σχολική λειτουργία,  αποτελεί από ερευνητική και  εκπαιδευτική σκοπιά,  ένα πεδίο σχετικά παραμελημένο και σχεδόν έξω από κάθε σχέδιο, της πολιτείας,  που στόχο έχει  την  αναβάθμιση της παρεχόμενης  εκπαίδευσης .  "Αναζητώντας στις σκέψεις μας το ποιοτικό σχολικό διάλειμμα συναντήσαμε το παραδοσιακό παιχνίδι που χαρακτηρίζεται από λίγους και κατανοητούς κανόνες" .  
 

Το πρόγραμμα έχει όλα τα  χαρακτηριστικά γνωρίσματα καινοτόμου δράσης και ταυτόχρονα  καταγράφεται  ως η πρώτη  παρέμβαση   στο σχολικό διάλειμμα, με οργανωμένο τρόπο,  που έχει σαν στόχο να το μετατρέψει από άτυπο περιβάλλον κοινωνικοποίησης σε τυπικό και ουσιαστικό.

 
         Απ’ την πρώτη στιγμή αγκαλιάστηκε από το δ/ντή του σχολείου Χρύσανθο Παπαδόπουλο, το διδακτικό προσωπικό, τους μαθητές και τους γονείς.  
     
  ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Να αναβαθμίσει  ποιοτικά  το σχολικό  διάλειμμα  με στοχευόμενα  παραδοσιακά  παιχνίδια  και  τα παιδιά  να  κατανοήσουν   ότι,    ο   σεβασμός   και   η προσαρμογή στους κανόνες του παιχνιδιού, βοηθάει  στη μεταβίβαση από ρόλους παίχτη ή θεατή σε οργανωμένους κοινωνικούς ρόλους με κανόνες και κατά συνέπεια  συμβάλλει  στη συγκρότηση του ενεργού πολίτη.  
     
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 
 

ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ: Να   αναπτύξουν,  τα  παιδιά,  δεξιότητες   για   τη  συλλογή   και   καταγραφή πληροφοριών. Να  γνωρίσουν   ξεχασμένα παραδοσιακά   παιχνίδια, τον παραδοσιακό τρόπο οργάνωσης και τους χώρους  παιχνιδιού. Να αναπτύξουν εκτίμηση προς τον πολιτισμό.

 
  ΣΤΟΧΟΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ:Να αναπτύξουν την κινητικότητά τους ,την επιδεξιότητά τους  και  γενικά να αναδείξουν το ταλέντο τους .Να μάθουν να εκφράζονται μέσα απ’ το παιχνίδι.  
 

ΣΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ: Να καλλιεργήσουν την ομαδικότητα, τη συνεργασία, την ευγενή άμιλλα, σωστούς χαρακτήρες και  συμπεριφορά. Να  αυξήσουν την  αυτοπεποίθησή τους, τον αυτοσεβασμό τους, την  εκτίμηση  και  το σεβασμό  προς τους άλλους, στοιχεία που θα  τους βοηθήσουν  στην  αρμονική ένταξή τους στην κοινωνία. Να  υιοθετήσουν τέλος  στάση ενεργού πολίτη.

 
     
  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:Σχέδιο εργασίας - Διερευνητική μέθοδο - Έρευνα δράσης -  Διαθεματική και βιωματική   μάθηση  με αξιοποίηση της εμπειρίας των μαθητών - Πολυαισθητηριακή προσέγγιση- Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία.  
  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:  
  α) Όλες οι τάξεις του σχολείου. Για να καρπωθούν τα οφέλη όλοι οι μαθητές, ώστε η επίδραση να αφορά συνολικά το σχολικό περιβάλλον. Να αλλάξει, δηλαδή, όχι μόνο η εικόνα κατά τα διαλείμματα αλλά, πολύ περισσότερο, να αναπτυχθεί μια γενικότερη "κουλτούρα", πλησιάζοντας πολύ κοντά στον "ιδεατό" ορισμό του διαλείμματος και το κάθε παιδί να υιοθετήσει στάσεις και συμπεριφορές που θα αντέξουν στο χρόνο.  
  β) Οι δάσκαλοι των τάξεων. Για να διαχυθεί το πρόγραμμα στα εμπλεκόμενα μαθήματα και να αποτελεί το παραδοσιακό παιχνίδι καθημερινό σημείο αναφοράς.  
  γ) Το πρόγραμμα λόγω του εύρους του υλοποιήθηκε  από δύο ομάδες.  Η κάθε μία αποτελούνταν  από τον συντονιστή εκπ/κό Φυσικής Αγωγής , τα παιδιά των τάξεων  ευθύνης του και τους υπεύθυνους δασκάλους των.                                                        
  δ) Οι δύο ομάδες  λειτουργούσαν παράλληλα  αλλά και ταυτόχρονα  τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και υλοποίησης   μιας και αρκετές  δράσεις  το απαιτούσαν αυτό.  
     
  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ
1) Παραδοσιακά παιχνίδια-Γνωριμία εκμάθηση.                                            2)Σχολικό διάλειμμα; Μετατροπή του από άτυπο περιβάλλον κοινωνικοποίησης  σε τυπικό μέσα από τη διεξαγωγή  δύο πρωταθλημάτων με παραδοσιακά  παιχνίδια.
3)Η αξία των κανόνων-Διαμόρφωση του μαθητή ως ενεργού πολίτη.
 
 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ –ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ

 
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
-Έναρξη προγράμματος - Συντονισμός ενεργειών -  Έρευνα για το παιχνίδι - Εύρος συμμετοχής των εμπλεκόμενων  μαθημάτων .
 
  -Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού  
  -Ερωτηματολόγιο  μελών της οικογένειας των μαθητών - καταγραφή παιχνιδιών που έπαιζαν.  
  -Επεξεργασία ερωτηματολογίου- υλικού και αξιοποίησή του.  
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ                                                                                                                            
-Εκδήλωση με θέμα τα παραδοσιακά παιχνίδια.
 
  -Χάραξη παιχνιδιών στην αυλή του σχολείου.  
  -Εκμάθηση παιχνιδιών -κανόνων.  
  -Επιλογή  των παιχνιδιών  ΕΦΤΑΠΕΤΡΟ ΚΑΙ  ΤΡΙΟΤΑ για  πρωτάθλημα. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  
  - Προκήρυξη αγώνων  εφτάπετρου.  
  -Συγκρότηση-Κλήρωση ομάδων. Έναρξη πρωταθλήματος ΕΦΤΑΠΕΤΡΟΥ.  
     
  _Πρωτάθλημα ΤΡΙΟΤΑΣ για τα παιδιά της Α΄ & Β΄ Τάξης   
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  
  -Επίσκεψη στις αθλητικές εγκαταστάσεις "ΓΑΛΗΝΗ". Παρουσίαση παιχνιδιών-Διεξαγωγή ημιτελικής φάσης του πρωταθλήματος της Τριότας - Συμμετοχή γονέων-Συμπεράσματα.  
  -ΕΚΔΗΛΩΣΗ:Τελικοί πρωταθλημάτων, Τσικνοπέμπτη 20 Φεβρουαρίου.                 
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΘΥΜΙΟ ΕΦΤΑΠΕΤΡΟΥ

ΕΝΘΥΜΙΟ ΤΡΙΟΤΑΣ

 
  -Άλλες δραστηριότητες & συντονισμός με προγράμματα.    
-Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προγράμματος.
  -Επεξεργασία ερωτηματολογίου  αξιολόγησης.  
  .-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ    
  -Πηγές