ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 
 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ-ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ-ΕΥΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 
             Στην πρώτη  συνάντηση από κοινού των δύο ομάδων   αναπτύχθηκε  αναλυτικά  το σχέδιο του προγράμματος, η διάρκεια και οι προγραμματιζόμενες δραστηριότητες  ανά μήνα. Έγινε κατανοητό απ' όλους ότι   πυρήνας του,  είναι  το παραδοσιακό παιχνίδι στην πράξη,  δηλαδή, το φρεσκάρισμα γνωστών ή  η εκμάθηση καινούργιων κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής  και η κορύφωση με τη διοργάνωση  δύο πρωταθλημάτων με παραδοσιακά παιχνίδια στα διαλείμματα.  
            Συζητήθηκε  επίσης η προώθηση  της υλοποίησης  του προγράμματος απ' τα εμπλεκόμενα μαθήματα,  Γλώσσα, Μελέτη περιβάλλοντος , Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή να γίνει με τις  σχετικές, με το θέμα , παρακάτω  ενότητες:  
  1.ΟΜΑΔΑ- ΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΣΧΕΣΕΙΣ- ΑΞΙΕΣ -ΑΝΑΓΚΕΣ  
  2.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΟΥ -  ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ  ΧΡΟΝΟΣ -ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ  
  3.ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ - ΚΑΝΟΝΕΣ - ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ  
  4.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ -ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  
  5.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ –ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
  6.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ  
     
            Αναγνωρίστηκε απ' όλους ότι    το πρόγραμμα    θα  κερδίσει  το ενδιαφέρον  των  παιδιών και θα γίνει αιτία χαράς.  Προκειμένου να  πάρουν τα ίδια τα παιδιά μια ιδέα για αυτό   σκεφτήκαμε  να ζητήσουμε  να  βρούνε,  εθελοντικά, στοιχεία και πληροφορίες για παιχνίδια,  από  διαδίκτυο, βιβλία και λοιπές πηγές. Ακόμη αποφασίσαμε να  μοιραστεί στα παιδιά  ερωτηματολόγιο, για να  απαντηθεί οικειοθελώς απ' τους γονείς,    με θέμα τα παιχνίδια  τους στα παιδικά χρόνια. Τέλος καταλήξαμε  οι  όποιες   εξωσχολικές  εργασίες,   που θα ζητηθούν απ' τα παιδιά,   θα πρέπει να  είναι   ενδιαφέρουσες για τα ίδια , απλές  και  προαιρετικές για να μη βαρύνουν περαιτέρω το φορτωμένο, από απαιτήσεις, σχολικό πρόγραμμα.  
     
ΠΙΣΩ