ΣΥΜΒΑΣΗ  ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

 
  Την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2014, στο αφιέρωμα για την  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ  ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ  έγινε  ιδιαίτερη  αναφορά στο άρθρο 31 που αφορά  το παιχνίδι.  Συγκεκριμένα:             

  1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν στο παιδί το δικαίωμα στην ανάπαυση και στις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου, στην ενασχόληση με ψυχαγωγικά παιχνίδια και δραστηριότητες που είναι κατάλληλες για την ηλικία του και στην ελεύθερη συμμετοχή στην πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή.

2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη σέβονται και προάγουν το δικαίωμα του παιδιού να συμμετέχει πλήρως στην πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή και ενθαρρύνουν την προσφορά κατάλληλων και ίσων ευκαιριών για πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και για δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου.
     
  Παιχνίδια, δρώμενα, παρουσιάσεις εκδηλώσεων και συζητήσεις  έδωσαν  ξεχωριστό χρώμα, προσαρμοσμένο  στις απαιτήσεις της ημέρας.                                                 
ΠΙΣΩ